Thông tin
Người sáng lập
đánh dấu
I3acI
Xuất hiện:
29 Tháng sáu 2007
Châm ngôn
Bad boys, What you gonna do
Giới thiệu về
_I3acI_

The Best there is, Best there was and the Best there ever will be!!!!

We are and have always been the best!!!!

History is written by the winner!!!!

Its all about Respect!!!!

We Ride Together, We die Together

_I3acI_BoYs_4_LiFe_

2001-2016Bad Boys Lounge : http://www.voobly.com/games/lobby/13/131
Trang web
Xếp hạng của Team
BaD_BoYs Website của Team

Đội hình Team

Game ThủXếp hạnNgày tham giaLần cuối Online
[I3acI]_Army1_ Người lập Team 26 Tháng mười 2007 Hôm qua, 8:37 pm
[I3acI]TarGa_ Team Captain 17 Tháng tư 2016 26 Tháng ba 2018 - 8:02 pm
[I3acI]__Ace_ Team Captain 16 Tháng năm 2009 19 Tháng một 2019 - 8:43 pm
[I3acI]__reznor Team Captain 9 Tháng năm 2011 20 Tháng mười hai 2018 - 7:32 am
[I3acI]__eT__ Team Captain 4 Tháng tư 2011 4 Tháng tám 2015 - 12:11 am
[I3acI]tRy2 Team Captain 17 Tháng mười một 2016 Đã online đượcCustom Scenario
[I3acI]JimmyRat Team Captain 19 Tháng tư 2016 Hôm qua, 4:39 am
[I3acI]_Taff Team Captain 15 Tháng hai 2009 30 Tháng một 2017 - 8:40 pm
[I3acI]_Suicider__ Thành viên 4 Tháng mười hai 2010 19 Tháng một 2011 - 3:29 am
[I3acI]_PeloNcho Thành viên 23 Tháng mười hai 2017 18 Tháng một 2019 - 4:14 pm
[I3acI]_Dr_Phil_ Thành viên 3 Tháng một 2011 4 Tháng một 2011 - 4:00 pm
[I3acI]_VaTo_ Thành viên 6 Tháng mười một 2010 8 Tháng mười hai 2017 - 9:38 am
[I3acI]T0XIC73 Thành viên 20 Tháng một 2011 7 Tháng hai 2013 - 1:48 am
[I3acI]ssaTom1 Thành viên 18 Tháng năm 2011 26 Tháng mười một 2018 - 12:36 am
T Thành viên 28 Tháng mười hai 2010 6 Tháng sáu 2016 - 7:32 pm
[I3acI]_Abduction_ Thành viên 12 Tháng năm 2011 30 Tháng chín 2018 - 6:02 am
[I3acI]sScIzeaMz__ Thành viên 31 Tháng một 2011 17 Tháng ba 2013 - 9:24 pm
[I3acI]FiRe5 Thành viên 6 Tháng mười một 2012 13 Tháng một 2019 - 1:41 am
[I3acI]Elves_ Thành viên 13 Tháng một 2014 4 Tháng bảy 2018 - 5:19 am
[I3acI]Greenery Thành viên 23 Tháng tư 2011 4 Tháng mười hai 2018 - 7:49 am
[I3acI]NathanScott Thành viên 17 Tháng mười một 2011 26 Tháng năm 2012 - 10:46 pm
[I3acI]LeGiO___ Thành viên 28 Tháng mười 2016 8 Tháng tám 2018 - 7:10 pm
[I3acI]_SpaceCake Thành viên 16 Tháng mười một 2010 18 Tháng sáu 2011 - 3:21 pm
[I3acI]OliMarley Thành viên 20 Tháng mười một 2010 11 Tháng một 2017 - 10:39 am
[I3acI]zLeX Thành viên 26 Tháng mười một 2009 16 Tháng tám 2016 - 3:40 am
[I3acI]NaSsArr Thành viên 31 Tháng mười 2010 10 Tháng mười hai 2010 - 10:13 pm
[I3acI]_Ovo_ Thành viên 27 Tháng ba 2010 29 Tháng bảy 2011 - 12:24 pm
[I3acI]Nazanin_Boniadi Thành viên 10 Tháng mười 2011 5 Tháng bảy 2013 - 8:21 am
[I3acI]_b0mber_ Thành viên 1 Tháng mười hai 2010 17 Tháng một 2011 - 6:52 pm
[I3acI]Viper_Warking Thành viên 20 Tháng hai 2012 25 Tháng mười 2017 - 1:10 am
[I3acI]SugarRush Thành viên 15 Tháng năm 2013 2 Tháng một 2016 - 2:32 pm
[I3acI]_t3rrorisT Thành viên 22 Tháng sáu 2010 16 Tháng mười hai 2011 - 9:02 am
[I3acI]_QuAkE_ Thành viên 26 Tháng mười hai 2016 20 Tháng một 2019 - 7:10 am
[I3acI]JoHnC001 Thành viên 1 Tháng bảy 2010 11 Tháng bảy 2010 - 3:41 am
[I3acI]Tom_1 Thành viên 3 Tháng bảy 2010 4 Tháng bảy 2010 - 1:51 am
[I3acI]S4M__ Thành viên 5 Tháng tám 2011 19 Tháng một 2019 - 12:27 pm
[I3acI]WaiT Thành viên 30 Tháng mười hai 2010 11 Tháng bảy 2018 - 4:09 pm
[I3acI]JigSaw__ Thành viên 5 Tháng ba 2011 25 Tháng bảy 2011 - 5:43 am
[I3acI]Oliweiser Thành viên 25 Tháng mười một 2014 15 Tháng hai 2017 - 6:43 am
[I3acI]_I3acI_GiasX_ Thành viên 5 Tháng mười hai 2013 25 Tháng bảy 2017 - 3:28 pm
dantekpz23 Thành viên 24 Tháng bảy 2013 9 Tháng bảy 2018 - 12:54 am
[I3acI]_LFC Thành viên 23 Tháng hai 2015 20 Tháng mười 2016 - 1:47 pm
[I3acI]MindCraft Thành viên 30 Tháng năm 2016 17 Tháng mười hai 2017 - 4:35 pm
[I3acI]_WizaRD Thành viên 25 Tháng ba 2015 14 Tháng mười hai 2015 - 8:53 pm
[I3acI]_HaBiT Thành viên 11 Tháng một 2015 1 Tháng mười hai 2015 - 7:40 pm
[I3acI]sX_xIHIomiEx_Xs Thành viên 25 Tháng tám 2014 12 Tháng chín 2015 - 5:55 am
[I3acI]DerekTrotter Thành viên 23 Tháng hai 2015 21 Tháng mười một 2017 - 11:09 am
[I3acI]BG_ Thành viên 15 Tháng một 2018 27 Tháng một 2018 - 12:09 pm
[I3acI]_Shadder Thành viên 22 Tháng mười 2017 13 Tháng một 2019 - 12:50 pm
[I3acI]Polemick_ Thành viên 27 Tháng năm 2018 20 Tháng một 2019 - 6:57 pm
[I3acI]_ZiNgA Thành viên 8 Tháng mười một 2015 1 Tháng bảy 2017 - 4:43 pm
[I3acI]Saur0n_ Thành viên 25 Tháng sáu 2017 Hôm nay, 12:57 am
[I3acI]I3acIClanRat___ Thành viên 19 Tháng bảy 2017 14 Tháng một 2018 - 8:40 am
[I3acI]_Juni0r Thành viên 31 Tháng ba 2018 4 Tháng mười 2018 - 8:33 am
+[I3acI]TarGa Thành viên 22 Tháng tư 2017 20 Tháng mười hai 2018 - 8:49 pm
[I3acI]Reus_ Thành viên 4 Tháng năm 2013 18 Tháng mười 2015 - 2:28 am
[I3acI]IPylzO Thành viên 23 Tháng sáu 2011 24 Tháng tám 2011 - 11:48 pm
[I3acI]wargo Thành viên 13 Tháng tám 2011 4 Tháng một 2017 - 2:25 pm
[I3acI]__Lightning_ Thành viên 18 Tháng bảy 2011 7 Tháng chín 2011 - 12:34 am
[I3acI]__Madman__ Thành viên 18 Tháng mười một 2011 20 Tháng một 2012 - 8:07 pm
[I3acI]__lzulv__ Thành viên 22 Tháng mười 2011 10 Tháng một 2015 - 5:42 pm
[I3acI]__Sie__ Thành viên 13 Tháng mười hai 2011 8 Tháng sáu 2012 - 10:55 pm
[I3acI]PylzO Thành viên 22 Tháng tư 2012 2 Tháng một 2018 - 4:35 am
[I3acI]rHOZEn__ Thành viên 26 Tháng tư 2013 19 Tháng mười hai 2014 - 4:15 am
[I3acI]SteamShow Thành viên 2 Tháng một 2012 18 Tháng ba 2012 - 8:44 pm
[I3acI]Hyperion_ Thành viên 25 Tháng bảy 2012 31 Tháng mười hai 2013 - 6:57 am
[I3acI]williaMz_ Thành viên 14 Tháng mười hai 2018 Hôm qua, 10:57 pm
[I3acI]WideBoy Thành viên 2 Tháng năm 2012 4 Tháng năm 2012 - 9:10 pm
[I3acI]__Smaug_ Thành viên 29 Tháng tư 2012 8 Tháng tư 2018 - 7:01 pm
[I3acI]Omnom Thành viên 20 Tháng sáu 2012 28 Tháng năm 2013 - 1:38 am
[I3acI]Ph4nToMzZz__ Thành viên 13 Tháng bảy 2012 12 Tháng tám 2013 - 2:22 am
[I3acI]raf_ Thành viên 8 Tháng mười một 2018 Hôm qua, 11:52 pm
ProCreator Thành viên 21 Tháng mười 2011 26 Tháng hai 2013 - 4:43 pm
[I3acI]SauIzOn_ Thành viên 4 Tháng mười hai 2016 23 Tháng sáu 2017 - 5:17 pm
[I3acI]SulBZeRo Thành viên 19 Tháng mười hai 2007 14 Tháng năm 2012 - 7:38 pm
[I3acI]Jantis Thành viên 12 Tháng bảy 2017 14 Tháng bảy 2017 - 6:33 am
[I3acI]LiAr__ Thành viên 12 Tháng một 2009 27 Tháng một 2009 - 5:16 am
[I3acI]American Thành viên 27 Tháng hai 2008 10 Tháng mười hai 2007 - 10:33 pm
[I3acI]IiYiIiIzage Thành viên 2 Tháng mười hai 2007 14 Tháng mười hai 2008 - 1:18 am
[I3acI]Role Thành viên 22 Tháng một 2008 30 Tháng sáu 2017 - 11:43 pm
[I3acI]INlUIiviIB_ Thành viên 6 Tháng mười một 2007 2 Tháng mười một 2007 - 4:03 pm
[I3acI]_sVveEt_ Thành viên 21 Tháng ba 2009 19 Tháng ba 2014 - 11:52 pm
[I3acI]MeMoRy_ Thành viên 5 Tháng mười một 2007 11 Tháng mười một 2007 - 5:03 pm
__n00b_ Thành viên 13 Tháng sáu 2011 6 Tháng một 2019 - 1:45 am
[I3acI]Bertuzzi44 Thành viên 26 Tháng chín 2015 7 Tháng bảy 2017 - 3:52 am
[I3acI]Naemz Thành viên 21 Tháng tám 2008 13 Tháng mười hai 2009 - 9:26 am
AlQaedas Thành viên 25 Tháng mười một 2010 1 Tháng tư 2011 - 12:23 am
[I3acI]SyCoPhAnT__ Thành viên 1 Tháng sáu 2009 1 Tháng sáu 2009 - 1:01 am
[I3acI]mightymice Thành viên 11 Tháng ba 2013 10 Tháng ba 2015 - 5:45 pm
[I3acI]Blaze_ Thành viên 2 Tháng hai 2008 6 Tháng ba 2008 - 8:36 pm
[I3acI]T123456 Thành viên 28 Tháng mười 2012 28 Tháng mười 2012 - 6:14 pm
[I3acI]LeX Thành viên 29 Tháng sáu 2007 27 Tháng tám 2017 - 2:48 am
[I3acI]RaGe Thành viên 12 Tháng ba 2009 30 Tháng sáu 2009 - 10:57 pm
[I3acI]__LucK_ Thành viên 1 Tháng chín 2012 7 Tháng mười hai 2014 - 8:03 am
[I3acI]GooGle Thành viên 5 Tháng mười một 2007 3 Tháng sáu 2012 - 3:54 pm
[I3acI]_SuPeR_sKuNk_ Thành viên 20 Tháng mười 2008 21 Tháng một 2009 - 10:53 pm
[I3acI]Nashar Thành viên 27 Tháng tư 2013 2 Tháng mười hai 2018 - 3:26 am
[I3acI]FFFFold Thành viên 28 Tháng mười 2012 30 Tháng mười 2012 - 11:47 pm
[I3acI]Perfect Thành viên 16 Tháng tám 2008 29 Tháng mười hai 2015 - 11:27 am
[I3acI]FeaRz_ Thành viên 8 Tháng bảy 2007 29 Tháng năm 2008 - 5:19 pm
[I3acI]Cyph Thành viên 28 Tháng hai 2011 19 Tháng một 2019 - 3:31 am
[I3acI]Skizofrenia Thành viên 3 Tháng ba 2009 27 Tháng sáu 2018 - 6:44 pm
[I3acI]__StRiDeR__ Thành viên 18 Tháng bảy 2007 23 Tháng hai 2009 - 5:43 pm
[I3acI]_StreeT Thành viên 24 Tháng hai 2009 25 Tháng chín 2009 - 1:26 am
[I3acI]_BowSr_ Thành viên 10 Tháng tư 2009 16 Tháng ba 2011 - 6:31 am
[I3acI]PoOfSta Thành viên 22 Tháng tư 2009 26 Tháng chín 2012 - 6:20 pm
[I3acI]SSAisnttopclan Thành viên 29 Tháng một 2008 12 Tháng bảy 2009 - 6:26 am
[I3acI]Forgotten_1 Thành viên 4 Tháng mười hai 2016 4 Tháng ba 2018 - 8:00 pm
[I3acI]DaDDy_SHouTs Thành viên 10 Tháng một 2009 14 Tháng mười 2013 - 8:04 pm
[I3acI]InTenTioNzZ Thành viên 5 Tháng ba 2009 6 Tháng năm 2009 - 7:58 am
[I3acI]ukfinest Thành viên 23 Tháng bảy 2011 24 Tháng mười hai 2011 - 12:38 pm
[I3acI]SkY__ Thành viên 12 Tháng một 2009 27 Tháng một 2009 - 12:25 am
[I3acI]_SeNioR_ Thành viên 17 Tháng một 2009 14 Tháng hai 2011 - 6:03 am
[I3acI]ApplezZz Thành viên 17 Tháng một 2009 23 Tháng mười hai 2018 - 6:53 pm
[I3acI]Wood_P Thành viên 30 Tháng một 2009 14 Tháng một 2017 - 12:56 am
[I3acI]_D__HunteR__ Thành viên 24 Tháng ba 2009 21 Tháng năm 2013 - 6:06 pm
[I3acI]Code_ Thành viên 20 Tháng năm 2009 4 Tháng chín 2012 - 9:03 pm
[I3acI]_ToxiC_ Thành viên 21 Tháng tư 2009 31 Tháng năm 2009 - 6:07 am
[I3acI]Bruce_The_Great Thành viên 10 Tháng năm 2009 12 Tháng năm 2009 - 2:58 am
[I3acI]_LoseR__ Thành viên 28 Tháng bảy 2009 11 Tháng một 2014 - 11:29 pm
[I3acI]ReMz Thành viên 22 Tháng bảy 2009 23 Tháng bảy 2009 - 4:05 pm
[I3acI]Lawz_ Thành viên 15 Tháng mười 2009 21 Tháng năm 2017 - 1:59 pm
[I3acI]BigHead_cz Thành viên 15 Tháng bảy 2011 29 Tháng bảy 2018 - 9:52 pm
[I3acI]Icemelts Thành viên 5 Tháng sáu 2011 22 Tháng mười 2017 - 2:03 pm
[I3acI]___DuKe___ Thành viên 9 Tháng tám 2008 13 Tháng tư 2009 - 2:09 am
[I3acI]spychild2233 Thành viên 16 Tháng sáu 2009 20 Tháng chín 2013 - 8:17 pm
[I3acI]JuLez Thành viên 20 Tháng hai 2008 19 Tháng hai 2008 - 8:10 pm
[I3acI]MamutCZ Thành viên 8 Tháng hai 2009 20 Tháng một 2019 - 12:03 pm
Ann_ Thành viên 20 Tháng mười một 2010 2 Tháng tám 2012 - 5:24 pm
[I3acI]tarM Thành viên 9 Tháng hai 2009 29 Tháng bảy 2009 - 4:30 pm
[I3acI]Olderman Thành viên 4 Tháng tư 2008 10 Tháng tư 2008 - 12:28 pm
[I3acI]iLlu5ioNzZ__ Thành viên 19 Tháng năm 2008 10 Tháng bảy 2017 - 6:53 pm
Bounce_ Thành viên 12 Tháng tám 2014 24 Tháng mười hai 2018 - 11:47 pm
[I3acI]_Jim Thành viên 28 Tháng sáu 2016 7 Tháng một 2019 - 3:47 am
SaVaGe_BLooD Thành viên 1 Tháng chín 2012 2 Tháng một 2019 - 1:36 am
[I3acI]OutlaW__ Thành viên 20 Tháng năm 2008 20 Tháng năm 2008 - 3:38 am
gfrhdafhfa Thành viên 23 Tháng tư 2012 21 Tháng một 2014 - 10:58 am
[I3acI]sScreamz Thành viên 14 Tháng mười hai 2010 8 Tháng hai 2011 - 9:49 pm
[I3acI]DoNotHackMePlz Thành viên 2 Tháng năm 2009 2 Tháng năm 2009 - 9:38 am
[I3acI]IshootToKill Thành viên 7 Tháng tư 2012 21 Tháng một 2019 - 6:16 am